• Uw slaapmiddelen en anabolen online kopen in onze anabolen webshop

  • Verzendkosten gratis vanaf 150 euro voor uw pakket binnen Nederland

Insuline 100iu ABASAGLAR Lilly

Insuline 100iu ABASAGLAR Lilly

40,00

0,001507
26.545 EUR/BTC
0,3604
110,98 EUR/LTC

Insuline 100iu ABASAGLAR Lilly

 

1 KWIKPEN

Beschrijving

Insuline 100iu ABASAGLAR Lilly

 

Hoe injecteer ik Abasaglar?

Hieronder lichten wij de verschillende stappen kort toe.

1. Controleer de insulinepen Kijk op het etiket of u de juiste insuline in handen hebt. Sommige mensen gebruiken verschillende insulines, dus dan is dit extra belangrijk.

2. De pen klaarmaken Haal de dop van de pen en schroef er een nieuwe naald op. De insuline moet helder en kleurloos zijn.

3. De 2 eenheden test (pen ontluchten)Stel de pen in op 2 eenheden door de doseerknop te draaien. Tik tegen de pen zodat luchtbellen naar de naald stijgen, en druk op de doseerknop. Als er insuline uit de naald komt, is de pen klaar voor gebruik. Zo niet, herhaal de 2 eenheden test. Doe dit maximaal 4 keer. Als er dan nog geen insulinedruppel uit de naald komt, verwisselt u de naald en doet u de 2 eenheden test nog eens. Als dat ook niet werkt, pakt u een nieuwe insulinepen en een nieuwe naald, en begint u opnieuw.

4.Stel de dosis in

Draai de doseerknop tot het aantal eenheden dat u moet injecteren.

5. Waar injecteren

Injecteer onderhuids (subcutaan), in uw buik, bil, bovenbenen of bovenarmen. Zorg ervoor dat

u de injectiegebieden regelmatig rouleert en ook dat u binnen het gebied de injectieplaats afwisselt (tenminste 1 cm afstand tussen opvolgende injectieplaatsen).

6. De 5 seconden regel

Plaats de naald in de huid en druk rustig op de doseerknop.Tel daarna langzaam tot 5. Verwijder de naald ui de huid en kijk of er een ) staat in het doseervenster.

7. Opruimen

Plaats de buitenste naaldbeschermer terug op de naald. Schroef de naald van de pen en gooi deze veilig weg. Plaats de dop weer op de pen en bewaar deze op kampertemperatuur.

Gebruik

Volwassenen en kinderen > 2 jaar

1 x daags, steeds op hetzelfde tijdstip toedienen.
Het doseringsschema (dosis en tijdstip) dient individueel te worden aangepast.
Bij diabetes type 2 eventueel combineren met orale antidiabetica.
Dosisaanpassingen zijn aangewezen bij nierinsufficiëntie of leverinsufficiëntie, en bij bejaarden.

Toedieningswijze

SC in de abdominale, deltoideus of dij-streek.
Binnen het gegeven injectiegebied moet per injectie van de ene injectieplaats op de andere worden overgegaan.

Reviews

There are no reviews yet!

Be the first to write a review