• Uw slaapmiddelen en anabolen online kopen in onze anabolen webshop

  • Verzendkosten gratis vanaf 150 euro voor uw pakket binnen Nederland

Codeïnefosfaat Teva 10 mg

Codeïnefosfaat Teva 10 mg

50,00

0,001443
34.654 EUR/BTC
0,409
122,24 EUR/LTC

Codeïnefosfaat Teva 10 mg

 

Beschrijving

Codeïnefosfaat Teva 10 mg

 

WAT IS CODEÏNEFOSFAAT TEVA EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Dit product bevat codeïne. Codeïne behoort tot een groep geneesmiddelen, genaamd opioïde analgetica, waarvan de werking gericht is op pijnverlichting. Het kan alleen worden gebruikt of in combinatie met andere pijnstillers zoals paracetamol. Daarnaast behoort codeïne tot de groep van geneesmiddelen die de hoestprikkel dempen. Gebruiken bij-hoest -de behandeling van lichte tot matige pijn.

Codeïne kan worden gebruikt bij kinderen ouder dan 12 jaar voor kortdurende verlichting van matige pijn die niet kan worden verlicht door andere pijnstillers zoals alleen paracetamol of alleen ibuprofen.

 

 

WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

-u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

-Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen dit middel niet gebruiken voor het bestrijden van pijn na het chirurgisch verwijderen van de amandelen (tonsillen) of neusamandelen (adenoïden) vanwege het obstructieve slaapapneusyndroom (slaapstoornis waarbij tijdens de slaap perioden van ademstilstand of ernstig verzwakte ademhaling voorkomen)

-u weet dat u codeïne heel snel omzet in morfine

-u geeft borstvoeding

-kortademigheid veroorzaakt door luchtwegaandoeningen zoals astma en uitrekking van de longblaasjes (emfyseem) -onvoldoende werking van de lever -hersenletsel -verhoogde druk in de hersenen, aandoeningen die gepaard gaan met toevallen

-gelijktijdig gebruik van bepaalde middelen tegen ernstige neerslachtigheid of de ziekte van Parkinson (MAO-remmers, zoals moclobemide of selegiline) en/of binnen 2 weken na het staken van het gebruik van MAO-remmers

-U bent jonger dan 12 jaar. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Als codeïne fosfaat wordt voorgeschreven aan ouderen, patiënten met een versnelde hartslag (nu of in het verleden), verminderde werking van de nieren, koorts, ernstige ontsteking van de darmen (colitis ulcerosa), een vernauwing van de urinebuis en bij patiënten die recent een operatie van de buik en/of nieren hebben ondergaan, zullen in overleg tussen arts en patiënt extra voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Raadpleeg uw arts ook:

-wanneer uw schildklier te langzaam werkt (hypothyreodie)

-wanneer u last heeft van vochtophopingen (myxoedeem)

-wanneer u een aandoening van het hart of van de bloedvaten heeft -wanneer u lijdt aan een ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (toxische psychose)

-wanneer u een shock heeft (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn)

-wanneer u last heeft van plotseling opgekomen buikklachten -wanneer uw bijnieren niet voldoende werken

-wanneer u een aandoening van de galblaas heeft of wanneer u galstenen heeft

-wanneer uw prostaat vergroot of de plasbuis in de prostaat vernauwd is

-wanneer u een voorgeschiedenis heeft van (genees-)middelen en/of alcoholmisbruik of afhankelijkheid.

 

Codeïne wordt gebruikt bij prikkelhoest of kriebelhoest.

Wanneer de keel en longen geprikkeld worden, geven de hersenen een signaal af om te hoesten. Vaak is dit noodzakelijk, omdat er bijvoorbeeld slijm in de luchtwegen zit. Soms is dat niet het geval, maar ontstaat de prikkelhoest doordat de keel en longen geïrriteerd zijn door een verkoudheid zonder slijm of bijvoorbeeld door een verblijf in een rokerige omgeving. De voortdurende kriebel kan erg vervelend zijn, zoals `s nachts en tijdens een concert of lezing.

Behandeling
In dat geval kunt u codeïne gebruiken. Gebruik dit middel echter niet als u veel slijm ophoest. De hoestprikkel is dan juist nodig om het slijm kwijt te raken.

U merkt binnen een half uur dat u minder neiging tot hoesten heeft. Dit effect houdt drie tot vier uur aan.

Pijn bestaat in verschillende vormen. Pijn kan komen door een beschadiging in uw lichaam of als iets niet werkt zoals het hoort. De zenuwen in het beschadigde lichaamsdeel geven een seintje naar uw hersenen en u voelt pijn. Soms heeft pijn geen duidelijke oorzaak en weten we niet waar de pijn vandaan komt.

Werking
Codeïne zorgt ervoor dat de pijnprikkel niet of minder sterk aankomt. U voelt de pijn minder en reageert er rustiger op.

Codeïne wordt soms gebruikt in combinatie met de pijnstiller paracetamol. Meer informatie over deze combinatie vindt u bij paracetamol met codeïne.

Binnen een half uur na inname merkt u dat de pijn minder wordt. Dit effect houdt 3 tot 4 uur aan.

Reviews

There are no reviews yet!

Be the first to write a review