4 thoughts on “Nitrazepam-kopen-online bestellen-te koop-bestellen

 1. 1. WAARVOOR WORDT NITRAZEPAM GEBRUIKT?
  Nitrazepam behoort tot de groep van de zogenaamde benzodiazepinen. Benzodiazepinen zijn
  geneesmiddelen met een kalmerende, slaapverwekkende en spierverslappende werking.
  Nitrazepam PCH wordt gebruikt als slaapmiddel.
  2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE
  ZIJN?
  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
  – U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
  onder rubriek 6
  – U bent overgevoelig voor andere benzodiazepinen of op benzodiazepinen gelijkende middelen.
  Wellicht bent u hiervan op de hoogte door een eerder onderzoek naar overgevoeligheid.
  Overgevoeligheid uit zich meestal in het optreden van huidreacties, zoals huiduitslag, galbulten of
  jeuk
  – U heeft een ernstige spierziekte (myasthenia gravis). Nitrazepam PCH kan spierverslapping
  veroorzaken
  – U heeft ernstige ademhalingsproblemen
  – U heeft het zogenaamde “slaap apnoe syndroom” (een kortdurende onderbreking van de
  ademhaling tijdens de slaap, dikwijls gepaard gaand met snurken)

 2. Gewenning
  Na herhaald gebruik gedurende enkele weken kan het slaapverwekkende effect minder worden.
  Afhankelijkheid
  Behandeling met Nitrazepam PCH en andere benzodiazepinen kan er toe leiden, dat er bij de gebruiker
  de neiging ontstaat steeds maar te moeten doorgaan met het innemen van Nitrazepam PCH en er een
  vorm van “geestelijke en lichamelijke verslaving” optreedt: een moeilijk te bedwingen zucht naar
  herhaald gebruik van méér tabletten.
  Deze neiging neemt toe bij langdurig gebruik, bij hoge doseringen en bij patiënten met alcohol- en
  drugmisbruik.
  Als daarna plotseling en volledig wordt gestopt met het innemen van de tabletten, dan kunnen
  onthoudingsverschijnselen ontstaan zoals extreme angst, spanning, hoofdpijn, spierpijn, rusteloosheid,
  verwardheid en geïrriteerdheid. Soms treden in die situatie verschijnselen op van een nog ernstiger
  aard, zoals zelfvervreemding, verlies van werkelijkheidszin, een veranderde gehoorsterkte, een doof
  gevoel en tintelingen in de ledematen, zinsbegoochelingen (hallucinaties), aanvallen van vallende ziekte
  (epilepsie) en een overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking. Deze klachten zijn het gevolg van
  lichamelijke afhankelijkheid.
  Ook is het mogelijk dat de klachten, waarvoor Nitrazepam PCH aanvankelijk werd voorgeschreven, in
  verhevigde mate terugkeren.
  Het is daarom gewenst niet plotseling met het gebruik te stoppen, maar de dosis geleidelijk te verlagen.

 3. Geheugenverlies
  Een verschijnsel, dat kan voorkomen tijdens de behandeling met Nitrazepam PCH en soortgelijke
  middelen, is geheugenverlies gedurende enkele uren die direct volgen op het innemen van de tabletten.
  Dit dreigt eerder te ontstaan bij te weinig slaap. Daarom dient u er zeker van te zijn dat 7 tot 8 uur
  slaaptijd beschikbaar is.
  Geestelijke stoornissen
  Het is bekend dat tijdens het gebruik van benzodiazepinen verschijnselen als rusteloosheid, opwinding,
  geïrriteerdheid, agressie, waanvoorstellingen, woede-uitbarstingen, nachtmerries, zinsbegoochelingen,
  geestesziekten, onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen kunnen voorkomen. Als dit bij u het
  geval is, dient u te stoppen met het innemen van Nitrazepam PCH en uw dokter te raadplegen.
  Deze verschijnselen komen vaker voor bij kinderen en ouderen.
  Slaapwandelen en geassocieerd gedrag
  Slaapwandelen en ander geassocieerd gedrag zoals slaaprijden, bereiden en eten van voedsel, het
  hebben van telefoongesprekken of het hebben van sex, waarbij geheugenverlies voor de gebeurtenis
  optreedt, zijn gemeld bij patiënten die nitrazepam hadden gebruikt en niet volledig wakker waren. Het
  gebruik in combinatie met alcohol en andere geneesmiddelen lijkt het risico op dit gedrag te vergroten.

 4. Mail naar info-online@countermail.com en vraag naar de prijslijst voor alle producten slapers en medicijnen
  wij hebben een bulkprijzen prijslijst bijvoorbeeld met vanaf prijzen van 12 euro per doos slaper
  alles dozen slapers komen origineel uit de Nederlandse apotheek
  merken zoals actavis ratiopharm pfizer roche pch sandoz en nog veel meer
  Mail naar
  info-online@countermail.com
  en vraag naar de prijslijst

Comments are closed.