14 thoughts on “Leerzame Topics & FAQ’s 

 1. Frontloaden, halfwaardetijd, bloedwaarden
  Er blijkt nogal wat twijfel te zijn over het al dan niet frontloaden in en kuur. Even voor de newbies: frontloaden is de eerste (1 tot 2) weken een hogere dosis nemen zodat je kuur sneller inkickt en je een vlakkere spiegel bereikt in de beginweken.
  De voordelen:
  – Je kuur begint sneller
  – Minder of geen nood aan dianabol/anadrol/kortwerkende as omdat het product sneller inkickt.
  – Gezonder kuren (geen oralen nodig)
  – Vlakkere bloedspiegels wat minder acne/gyno/vocht betekend.
  Hoe?
  De eerste 2 weken een verhoogde dosis (bijv. 1000 mg test/wk) als je 500 mg test voor de rest van je kuur neemt.
  Waarom het werkt? Lees volgend artikel eens:
  Frontloaden, halfwaardetijd, bloedwaarden
  Halfwaardetijd
  Veel processen hebben het onderstaande verloop in de tijd:
  Dit zou een grafiek kunnen zijn voor bijv. radioactief verval. Temperatuur van kopje thee dat afkoelt. Maar ook het verloop van de hoeveelheid van een bepaalde AS ester na injectie. Zo’n grafiek wordt een exponentiële curve of in dit geval omdat ie daalt een exponentiële vervalcurve genoemd. Niet elke kromme lijn is een exponentiële curve. Wat een exponentiële curve een exponentiële curve maakt is dat ie per vaste tijdshoeveelheid met een vaste factor daalt.
  Je zegt: de grafiek daalt exponentieel.
  In deze grafiek bijvoorbeeld is te zien dat als je een zelfde stukje opzij gaat dat de waarde dan steeds precies een factor 2 daalt. Of als je een ietsje groter maar steeds hetzelfde stukje neemt om opzij te gaan dat de waarde steeds met een factor 3 daalt enz.
  In het algemeen:
  Een exponentiële vervalcurve is een grafiek die per vaste tijdshoeveelheid steeds een vaste factor in waarde daalt.
  Met andere woorden: stel dat je over de telefoon aan iemand duidelijk moet maken welke exponentiële curve je voor je neus hebt, omdat hij die bijvoorbeeld na wil tekenen . Dan zou je dus kunnen zeggen: hij doet er zoveel tijd over om hem een factor zoveel in waarde te laten dalen. Daarmee heb je de vorm van die grafiek ondubbelzinnig vastgelegd en kan hij het niet meer fout doen (als ie naar je luistert tenminste). Hiervoor is het begrip halfwaardetijd uitgevonden:
  Halfwaardetijd is de tijd die een exponentiële vervalcurve ervoor nodig heeft om een factor 2 te dalen in waarde.
  Opmerking
  Het maakt niet uit waar je kijkt in de grafiek. Telkens als je eenzelfde tijdshoeveelheid naar rechts daalt de grafiek dezelfde factor in waarde!
  Het is duidelijk waar ik naar toe wil met dit verhaal denk ik. Het verloop van de hoeveelheid AS na een injectie is ook een proces waar een exponentiële vervalcurve bij hoort. Daarom zijn er ook halfwaardetijden bekend van AS.
  Maar eerst even preciezer omschrijven wat ik hier nu mee bedoel. Als je een AS injecteert dan verspreidt de olie met daarin de AS zich door de spier. Die olie met daarin opgelost het AS zal ik voortaan het depot noemen. De olie moet je zien als zeg maar de (tijdelijke) opslagplaats (depot) van het AS.
  Vanuit dit depot worden langzaam AS deeltjes afgegeven aan de omringende bloedvaatjes in de spier. Hoe snel dat afgeven gaat hangt af van hoe graag dat bepaalde AS in het depot blijft rondhangen en dat hangt weer af van de ester. Esters zijn stukjes molecuul die aan het AS molecuul zijn geplakt en die het totale molecuul olie-achtiger maken. Des te olie-achtiger het molecuul des te liever (en dus langer) het blijft rondzwemmen in de olie van het depot in plaats van naar de bloedbaan te verkassen.
  De hoeveelheid AS in het depot daalt exponentieel in de tijd. Dus bij de hoeveelheid AS dat nog niet afgegeven is en in het depot zit en het verloop daarvan in de tijd hoort een exponentiële vervalcurve. Bij die curve hoort natuurlijk weer een bepaalde halfwaardetijd. Die halfwaardetijd zal groter zijn als het AS olie-achtiger, dus een groter ester gedeelte heeft en dus liever blijft zitten in de olie en omgekeerd.
  Waarom benadruk ik dat: nog niet afgegeven? Omdat er een voor de hand liggende verkeerde manier is waarop je het op zou kunnen vatten! Bijvoorbeeld:
  Injectie op dag 0 van 100mg trenbolone acetate (halfwaarde tijd = 3 dagen)
  Foute manier:
  Dag Waarde in bloed
  0 100 mg
  3 50mg
  6 25mg
  9 12,5mg
  12 6,25mg
  15 3,125mg
  Zoals gezegd slaat de halfwaardetijd op de het exponentiële verval van het depot. Het zegt dus alleen maar hoe de hoeveelheid in het depot in de loop van de tijd steeds minder wordt en niet direct hoe dat verloopt in het bloed.
  Betekent dat dat je niets kunt zeggen over wat er in het bloed gebeurt met de hoeveelheden AS? Nee, want alles wat uit het depot verdwijnt komt in het bloed terecht.
  Dus goede tabel zou zijn:
  Goede manier:
  Dag Waarde in Depot Waarde in bloed
  0 100mg 0 mg
  3 50mg 50mg
  6 25mg 25mg
  9 12,5mg 12,5mg
  12 6,25mg 6,25mg
  15 3,125mg 3,125mg
  Hoe kom ik aan waardes in bloed?
  Van dag 0 naar dag 3 daalt de waarde van AS in het depot met van

 2. Is oxandrolone een effectieve brug?
  Zie “Heeft anavar onderdrukken uw HPTA”. Wat is de hoogste aanbevolen dosis voor bodybuilding doeleinden? Uit mijn onderzoek, de consensus is dat iets meer dan 80 mg shows extreme afnemende meeropbrengst. Heeft oxandrolone onderdrukken uw HPTA (natuurlijke testosteron productie )? Ja. Onderzoek toont aan zo weinig als 2,5 mg kan onderdrukken bij sommige mensen. Wat de effecten van deze verlaagde test productie, op 40 mg per dag, zou ik zeggen dat het is zowat gelijk verdeeld. De helft van de mensen zullen getuigen van verlies van libido en testiculaire krimp laat-cyclische, terwijl ongeveer de helft verklaren dat zij seksuele drift behouden zonder enige krimp. Het overbruggen van gebruikers weg te nemen. Referentie: (Effect van lage dosis oxandrolone en testosteron . behandeling op de hypofyse-testis en GH assen bij jongens met constitutionele vertraging van de groei en de puberteit Crowne EG, Wallace WH, Moore C, Mitchell R, Robertson WH, Holly JM, Shalet SM.) Is clomid nodig na de cyclus? Ja. Dit moet blijken uit de bovenstaande vraag. Het kan zijn dat 50mg/day voor twee weken genoeg is echter. Oxandrolon en schade aan de lever. Wat is de deal? Er is ruimte voor serieus debat hier. Oxandroline is 17-alfa-gealkyleerde, dus het is het wegrijden op een slechte voet. Oxandrolon heeft aangetoond dat de lever waarden buiten de “normale zone” slingering enkele posters (al dan niet op levertoxiciteit, dit discutabel is), maar de insert stelt ook dat oxandrolone kan veranderen bloedtestresultaten. Ik zou behandelen dit medicijn als de lever giftige, supplimenting met veel ALA, Lever Detox, enz. Echter, deze drug is ook gebruikt bij de behandeling van 80mg/day (en omgekeerd!) Leverschade bij alcoholverslaafden. Moeilijk te zeggen wat dit betekent. Mijn advies is om te spelen het veilig en te behandelen als elke andere 17aa mondeling. Referentie: (1: Am J Gastroenterol 1991 sep; 86 (9) :1200-8, Een gerandomiseerde, gecontroleerde studie van de behandeling van alcoholische hepatitis met parenterale voeding en oxandrolone. I.

 3. Lijst met “merknamen'” AAS plus sortering op werkzame stof
  Advertentie
  Bijgaande een vrij complete lijst de meest gangbare AAS.
  Gebruik het als referentie om uit te zoeken wat je wordt aangeboden zodat je niet het verkeerde koopt en en passant niet wordt genaaid.
  De eerste sortering is op merm cq. naam in het circuit,
  de tweede sortering betreft de werkzame stof in de btreffende AAS.
  (vet) betekent eigenlijk bedoeld voor dierengeneeskunde.
  Greetz
  Elmo
  Circuit en merknamen
  Afro – Methyltestosterone
  Agoviron – Methyltestosterone
  Agoviron-depot – Test Suspension
  Agoviron inj – Test Propionate
  Ambosex – Estandron
  Amino glute ahimid – Cytadren
  Anabol – Dianabol
  Anabolicum – Dianabol
  Anabolicum Vister – Anabolicum Vister
  Anabolikum – Dianabol
  Anabolin – Dianabol
  Anaboline – Deca-Durabolin
  Anador – Anadur
  Anadurin – Anadur
  Anapolon – Anadrol 50
  Anasteron – Anadrol 50
  Anatrophill – Oxandrolone
  Anavar – Oxandrolone
  Andoredan – Dianabol
  Andro 100 – Test Enanthate
  Andro-Cyp – Testosterone Cypionate
  Androfort-Richt – Test Propionate
  Andro LA – Testosterone Cypionate
  Andro pository – Test Enanthate
  Android – Methtyltestosterone
  Androlan – Test Propionate
  Androlan Aqueous – Test Suspension
  Androlin – Test Suspension
  Androlone-D200 – Deca-Durabolin
  Andronaq-50 – Test Suspension

 4. Andronaq LA – Test Cypionate
  Andronute – Test Cypionate
  Androral – Methyltestosterone
  Androtardyl – Test Enanthate
  Androxon – Andriol
  Andryl 200 – Test Enanthate
  APL – HCG
  Ara Test – Test Propionate
  Arcosterone – Methyltestosterone
  Arderone 100/200 – Test Enanthate
  Ardomon – Clomid
  Biogonadyl – HCG
  Bionabol – Dianabol
  Boldebal – Equipose
  Brumegon – HCG
  Catanidin – Catapres
  Catapresan – Catapres
  Ceadon – Nolvadex
  Cesbron – Clenbuterol
  C.G – H.C.G
  Choragon – H.C.G
  Chorex – H.C.G
  Chor. Gonadtropin – H.C.G
  Chorigon – H.C.G
  Choriolutin – H.C.G
  Chorion-Plus – H.C.G
  Choron 10 – H.C.G
  Chorulon vet – H.C.G
  Chorvlon-H.C.G
  Clenasma – Clenbuterol
  Clom – Clomid
  Clomifene – Clomid
  Clomipheni citras – Clomid
  Clomipheni citrate – Clomid
  Clomivid – Clomid
  Clonidin – Catapres
  Clonidine – Catapres
  Clonodine HCL – Catapres
  Clonisin – Catapres
  Clonistada – Catapres
  Clostilbegyt – Clomid
  Combipress – Catapres
  Contrasmina – Clenbuterol
  Contrapasmina – Clenbuterol
  Corgonject – H.C.G
  C-ratioph – Clomid
  Crioxifeno – Nolvadex
  Cynomel – Cytomel
  Cyronine – Cytomel
  Cytomel Tabs – Cytomel
  Deca-Durabol – Deca-Durabolin
  Defarol – Nolvadex
  Delatest – Testosterone Enanthate
  Delatestryl – Test Enanthate
  Dep Andro-100-200 – Test Cypionate
  Deposterone – Sustanon 250
  Dep-test – Testosterone Cypionate
  Dep-testosterone – Test Cypionate
  Depotest – Testosterone Cypionate
  Depo Testosterone – Test Cyp
  Dialone – Dianabol
  Dignotamoxi – Nolvadex
  Dixarit – Catapress
  Drolban – Masterone
  D-test – Testosterone Enanthate
  Dufine – Clomid
  Duratamoxifen – Duratamoxifen
  Duratest – Testosterone Cypionate
  Dura-testosterone – Test Enanthate
  Durathate-200 – Test Enanthate
  Durandron – Sustanon 250
  Dynasten – Anadrol 50
  Dyneric – Clomid
  Eferox – L-Thyroxine
  Ekluton – H.C.G
  Elpihormo – Deca-Durabolin
  Eltroxin – L-Thyroxine
  Emblon – Nolvadex
  Enarmon-depot – Test Enanthate
  Encephan – Dianabol
  Euthroid – Cytomel
  Euthyrox – L-Thyroxine
  Eutirox – L-Thyroxine
  Everone – Testosterone Enanthate
  Extraboline – Deca-Durabolin
  Fertodur – Cyclofenil
  F. Farmo – Nolvadex
  Follutein – H.C.G
  Fortabol – Laurabolin
  Fortadex – Laurabolin
  Ganabol – Equipose
  G. chor. “Endo” – H.C.G
  Gestyl – H.C.G
  Glukor – H.C.G
  Gonadoplex – H.C.G
  Gonadotrafon LH – H.C.G.
  Gonadotraphon – H.C.G
  Gonadotropyl – H.C.G
  Gonic – H.C.G
  Gravosan – Clomid
  HCG Lepori – H.C.G
  Histerone inj – Test Suspension

 5. Hormobin – Methyltestosterone
  Hybolin Imp – Test Cypionate
  Indovar – Clomid
  Jebolan – Deca-Duarabolin
  Jenoxifen – Nolvadex
  Kessar – Nolvadex
  Klomifen – Clomid
  Kyliformon – Clomid
  Laurabolin V – Laurabolin
  Ledertam – Nolvadex
  Levoid – L-thyroxine
  Levoroxine – L-thyroxine
  Levothroid inj – L-thyroxine
  Levothyroxine – L-thyroxine
  Levoxine – L-thyroxine
  Levoxyl – Cytomel
  Linomel – Cytomel
  Liothyrone – L-thyroxine
  Lonavar – Oxandrolone
  Longivo – Methytestosterone
  L-Thyroxin Hennin – L-thyroxine
  L-Thyroxin Sodium – L-thyroxine
  Malogen – Test Suspension
  Malogen L.A – Test Enanthate
  Malogen Cyp – Test Cypionate
  Malotrone – Test Suspension
  Mamomit – Cytadren
  Mandofen – Nolvadex
  Masterid – Masteron
  Masteril – Masteron
  Mastisol – Masterol
  Mastofen – Nolvadex
  Maxibolin – Orabolin
  Maxiolin Elixier – Orabolin
  Mediatric – Methyltestosterone
  Mesteron – Methyltestosterone
  Metanabol – Dianabol
  Metandiabol – Dianabol
  Metandren – Methyltestosterone
  Methandrostenolonum – Dianabol
  Mirfat – Ctapres
  Monores – Clenbuterol
  Nandrobolic L.A – Deca-Durabolin
  Nandrol. Dec – Deca-Durabolin
  Nandrolone Dec – Deca-Durabolin
  Naposim – Dianabol
  Neoclym – Cyclofenil
  Neo Durabolic – Deca-Durabolin
  Neogonadil Bruco – H.C.G
  Neo-Hombreol – Test Propionate
  Neo-Tiroimade – Cytomel
  Nerobol – Dianabol
  Nidolin – Triacana
  Noltam – Nolvadex
  Nolvadex D – Nolvadex
  Nolvadex Forte – Nolvadex
  Noncarcinon – Nolvadex
  Norandren – Deca-Durabolin
  Nourytam – Nolvadex
  Novegam – Clenbuterol
  Nurezan – Deca-Durabolin
  Omifin – Clomid
  Ondogyne – Cyclofenil
  Orimetene – Cytadren
  Ora-Testryl tabs – Halotetin
  Oreton Methyl – Methyltest
  Orgabolin drop – Orabolin
  Ovogest – H.C.G
  Ovo-Gonadon – H.C.G
  Oxeprax – Nolvadex
  Oxitonsa – Anadrol
  Pace – Equipose
  Panteston – Andriol
  Paracefan – Catapress
  Pergotime – Clomid
  Permastril – Masteron
  Pharmachim – Clenbuterol
  Physex – H.C.G
  Physex Leo – H.C.G
  Pioner – Clomid
  Plenastril – Anadren
  Praedyn – H.C.G
  Predalon – H..C.G
  Pregnesin – Pregnesin
  Pregnyl – H.C.G
  Primogonyl – H.C.G
  Proasi HP – Proasi HP
  Profasi – H.C.G
  Prolan vet – H.C.G
  Prolifen – Clomid
  Pronabol – Dianabol
  Prontovent – Prontovent
  Psychobolan – Dynabolan
  Rehibin – Cyclofenil
  Restandol – Andriol
  Retabolil – Deca
  Retabolin – Deca
  Riboxifen – Nolvadex
  Roboral – Anadrol
  Rochoric – HCG
  Rodozol – Cytadren
  Ro-Thyronine – Cytomel
  Serofene – Clomid
  Serophene – Clomid
  Serpafar – Clomid
  Sexovid – Cyclofenil
  S.L.T – L-thyroxine
  Spasmo-Mucosolvan -Clenbuterol
  Spiropent – Clenbutrol
  Spriopent mite – Clenbuterol
  Stenolon – Dianabol
  Stenox – Halotestin
  Sterobolin – Deca
  Sybolin – Equipose
  Synasteron – Anadrol
  Synthroid – L-thyroxine
  T3 – Cytomel
  T4 tabl – L-thyroxine
  Tadex – Nolvadex
  Tafoxen – Nolvadex
  Tamax – Nolvadex
  Tamaxin – Nolvadex
  Tamcal – Nolvadex
  Tamexin – Nolvadex
  Tamifen – Nolvadex
  Tamofen – Nolvadex
  Tamofene – Nolvadex
  Tamoplex – Nolvadex
  Tamox – Nolvadex
  Tamox AL – Nolvadex
  Tamoxan – Nolvadex
  Tamox-GRY – Nolvadex
  Tamoxifen – Nolvadex
  Tamoxifen Ebene – Nolvadex
  Tamoxifen Funk – Nolvadex
  Tamoxifen Hexal – Nolvadex
  Tamoxifen Leivas – Nolvadex
  Tamoxifen Lederle – Nolvadex
  Tamoxifen medac – Nolvadex
  Tamoxifen mp – Nolvadex
  Tamoxifen NM – Nolvadex
  Tamoxifeno – Nolvadex
  Tamoxifeno Septa – Nolvadex
  Tamoxifeno Tablets Hs – Nolvadex
  Tamoxifenum – Nolvadex
  Tamoxifenum gF – Nolvadex
  Tamoxifenum pch – Nolvadex
  Tamoxigenat – Nolvadex
  Tamox-Puren – Nolvadex
  Tamoxusta – Nolvadex
  Taxus – Nolvadex
  T.Berco Supp – Test Propionate
  T. cell pharm – Nolvadex
  T. citrate – Nolvadex
  T. dumex – Nolvadex
  Teatrois – Triacana
  Teenofen – Nolvadex
  Tertroxin – Cytomel
  Tesamone – Nolvadex
  Tesone L.A – Testosterone L.A
  Testa-C – Testosterone Cypionate
  Testanate No 1 – Test Ennthate.
  Testadiate-Depot – Test Cypionate
  Testaval – Testosterone Enanthate
  Testex – Testosterone Propionate
  Testex Leo – Test Propionate
  Testex Leo Prolongatum – Test Cypionate
  Testo-Enant – Test Enanthate
  Testoject-50 – Testosterone Cypionate
  Testoject-LA – Test Cypionate
  Testogan – Testosterone Propionate
  Testolin – Test Suspension
  Testorona 50 – Testosterone Propionate
  Testorona 200 – Test Enanthate
  Testosteron – Testosterone Propionate
  Test Aqueous – Test Suspension
  Testosterone-depot – Test Enanthate
  Test Prolongatum – Test Cypionate
  Testoaterone Prop – Test Propionate
  Teston – Methyltestosterone
  Testormon – Methyltestosterone
  Testoviron depot – Test Enanthate
  Testovis – Methyltestosterone
  Testovis depo – Test Propionate
  Testred – Methyltestosterone
  Testred Cyp – Test Cypionate
  Testrin-PA – Test Enanthate
  T. Farmitalia – Nolvadex
  T. Fermenta – Nolvadex
  T. Heumann – Nolvadex
  Thevier – L-Thyroxine
  T. Hexal – Nolvadex
  Tiromel – Cytomel
  Tironina – Cytomel
  Ti-Tre – Cytomel
  Thybon forte – Cytomel
  Thyrax – L-Thyroxine
  Thyrex – L-Thyroxine
  Thyro 4 – L-Thyroxine
  Thyro Hormone – L-Thyroxine
  Thyrotardin – L-Thyroxine
  Thyroxin – L-Thyroxine
  Thyroxin-natrium – L-Thyroxine
  Tiroxino leo – L-Thyroxine
  T. Jenapharm – Test Propionate
  T. Lachema – Nolvad

 6. T. lingvalete – Methyltestosterone
  Tokormon – Clomid
  T. Onkolan – Nolvadex
  T. Pan Medica – Nolvadex
  T. Pharbita – Nolvadex
  T.Prop.Disp – Test Propionate
  T.prop. Eifel fango – Test Propionate
  T. propionicum – Test Propionate
  T. Ratiopharm – Nolvadex
  Trijodthyronin – Cytomel
  Trijod. Sanabo – Cytomel
  Trijodthyr. 50 – Cytomel
  Trijodthyr. Leo – Cytomel
  Trinergic – Dianabol
  Triolandren – Test Propionate
  T. Streuli – Test Propionate
  T. Sopharma – Nolvadex
  Turinabol. Depot – Deca-Durabolin
  T. Vitis – Test Propionate
  T. Wassermann – Nolvadex
  Ultandren – Halotestin
  Undestor – Andriol
  Vasoprome – Oxandrolone
  Vebonol – Equipose
  Ventipulmin – Clenbuterol
  Ventolase – Clenbuterol
  Virigen – Andriol
  Virilon – Methyltestosterone
  Virormone – Test Propionate
  Zemide – Nolvadex
  Ziremilon – Deca-Durabolin
  Zitazonium – Nolvadex
  Sortering op werkzame stof
  BOLDENONE UNDECENOATE
  Boldane – (Squibb, Germany)
  Vebonol – (Ciba-Geigy Agrochemicals, UK; Ciba-Geigy, Australia, vet)
  BOLDENONE UNDECYLENATE
  Drive – (Australia)
  Equibold
  Equipoise – (Squibb)
  Pace – (Jurox Labs, Australia) – nooit gemaakt, alles nep.
  Parenabol – (Ciba)
  Sybolin – (Australia)
  Boldebal-H – (Australia)
  Boldec – (Australia)
  Boldenon – (Jurox , Australia)
  CLOSTEBOL (Acetate)
  Macrobin
  Megagrisevit – (Farmitalia, Germany) Steranabol – (Germany)
  Turinabol
  DROMOSTANOLONE PROPIONATE
  Drolban – (Lilly)
  Emdisterone
  Masterid – (Gruenthal, Germany)
  Masteril
  Masteron – (Syntex)
  Masterone – (Portugul)
  Permastril – (Cassene, France)

 7. ETHYLOESTRENOL
  Maxibolin – (Organon, Canad.; Organon, USA);
  Orabolin – (Organon, Australia,; Belgium,; Organon, S.Afr,; UK)
  Orgabolin – (France,; Ravasini, Italy,;Neth.; Sweden)
  FLUOXYMESTERONE
  Android-F – (Brown,USA)
  Androfluorene
  Androfluorone
  Androsterolo
  Fluotestin
  Halotestin – (Upjohn, Austral.; Canad.;Denm.; France,; Italy,; Neth.; Norway,; S.Africa,; Sweden,; USA)
  Oralsterone – (Bouty, Italy)
  Oratestin – (Hoechst, Canada)
  Ora-Testryl – (Squibb, USA)
  Stenox – (Atlantil Labs, Mexico)
  Testoral (Midy, Italy)
  Ultandren (Ciba, Germany,; Norway,; Switzerland,; UK)
  FORMEBOLONE / FORMYLDIENOLONE
  Esiclene – (LPB, Italy
  Hubernol – (Hubber, Spain)
  FURAZABOL
  Frazalon
  Miotolon – (Daiichi Labs, Tokyo, Japan)
  Myotolon
  MEBOLAZINE
  Roxilon – (Lepetit, Spain)
  MESTEROLONE
  Androviron
  Mestoranum – (Schering, Denm.; AG.; Norw.; Sweden)
  Proviron – (Argentina,; Schering, Australia,; Belgium,; France,; Germany,; Italy,; Netherlands,; South Africa,; Spain,; Switzerland,; UK)
  METHANDIENONE / METHANDROSTENOLONE
  Andoredan – (Japan)
  Danabol (Canada)
  Dianabol (Austral.; Belg.; Denm.; Fr.; Ger.; Spain,; Swed.; Switz.;(Ciba, UK; USA) Encephan (Japan)
  Lanabolin – (Switzerland)
  Metabolina – (Italy)
  Metaboline – (Desbergers, Canada)
  Metanabol – (Polva-Chemie,Poland)
  Metandiabol – (Mexico)
  Metastenol – (Farber-Ref, Italy)
  Methafurin 60 – (Ludwig Heun Gmbh KG, W. Germany)
  Nabolin
  Nerobil – (Richter, Italy)
  Nerobol – (Gedeon Richter, Hungary)
  Perbolin (Italy)
  Pronabol
  Restauvit (Industrial Farmaceutica Remir, Mexico)
  Stenolon
  Trinergic
  Naposim

 8. METHANDRIOL
  Androdiol
  Androteston-M
  Crestabolic
  Diolandrone
  Diolostene
  Masdiol
  Megabion – (Japan)
  Metendiol
  Methanabol
  Methandiol
  Methostan
  Methasus (Australia)
  METHYLTESTOSTERONE (vervolg)
  Perandren – (Australia,; Ciba, UK) (lozenges)
  Primotest – (Arlo, USA)
  Synandrets
  Synandrotabs
  Testhormona
  Testin – (Norway)
  Testomet – (Protea, Australia)
  Testosid – (tabl)
  Testoviron – (Argentina,; Australia,; Italy,; Spain,; Switzerland)(tabl)
  Testovis (SIT, Italy)
  Testred (ICN, USA)
  Virilon (Star, USA)
  Virormone-Oral – (Paines & Byrne, UK)
  MIBOLERONE
  Cheque Drops – (Upjohn)
  Matenon
  NANDROLONE CYCLOHUYLPROPIONATE
  Fherbolica – (Fher, Spain)
  Sanabolicum
  NANDROLONE CYPIONATE
  Dynabol – (Jurox, Australia)
  NANDROLONE HEXAHYDROBENZOATE
  Norlongandron
  Nor-Durandron
  NANDROLONE P-HEXYLOXYPHEMYLPROPIONATE
  Anador – (France)
  Anadur
  NANDROLONE LAURATE (DODECANOATE)
  Laurabolan – (Intervet International, Holland)
  Laurabolil – (Organon, Netherlands)
  Laurabolin-V
  Nandrabolin – (Canada & Europe)
  Norabolin
  NANDROLONE FURYLPROPIONATE
  NFP
  Demelon
  NANDROLONE DECANOATE
  Anabolin LA-100 – (Alto, USA)
  Androlome D – (Keene, USA)
  Deca-Durabolin – (Organon, USA, Organon Aust)
  Deca-Durabol
  Deca-Hybolin
  Deca-Ject – (Mexico)
  Deca 50 – (Australia)
  METHANDRIOL (vervolg)
  Metidione
  Metildiolo
  Metocryst
  Nabadial
  Neostene
  Neosteron
  Neutrormone
  Neutrosteron
  Notandron
  Protabol
  Protandren
  Sinesex – (Italy)
  Stenediol (Organon, UK)
  Troformone (Biomedica Foscama, Italy)
  METHANDRIOL DIPROPIONATE
  Anabolin
  Drive – (Austalia, vet)
  Filibol Forte – (Australia, vet)
  Geldabol – (Australia, vet)
  Pace – (Jurox Labs, Australia)
  Probolin
  Tribolin 75 – (Australia, vet)
  Spectriol – (Australia)
  METHENOLONE
  Primobolan
  Primonabol
  Primonabol
  ACETATE/ENANTHATE
  – (Schering, Australia,; Belg.; Denm.; France,;Germany,; Schering AG, Norway,; Schering, S.Afr.; Spain,; Sweden,; Switzerland,; UK)
  Depot – (Schering, Australia,; Belgium,; Denmark,; France,; Germany,; Italy,; Schering AG, Norway,; Schering, S.Afr.; Spain,; Switzerland,; UK)
  S – (Schering, Netherlands,; South Africa,; Switzerland)
  – (Schering, Argentina)
  Depot
  METHYLTESTOSTERONE
  Android – (Brown, USA)
  Androsan
  Anertan – (tabl)
  Glosso-Sterandryl – (Roussel, France)
  Homandren – (tabl)
  Malestrone – (tabl)
  Mesteron – (Poland)
  Metandren – (Ciba, Canada,; USA)
  Neo-Hombreol – (Belgium,; Netherlands)
  Neohombreol M (Sweden,; USA)
  Nu-Man
  Orchisterone (Italy)
  Oreton Methyl (Schering,.USA)

 9. NANDROLONE en z’n ESTERS (vervolg)
  Deca-Durabol – (Organon, Sweden)
  Deca-Durabolin – (Arg,; Organon, Australia,; Belgium,; Canada,; Denmark,; France,; Germany,; Ravasini, Italy,; Netherlands,; Organon, Norway,; S. Africa,; Switzerland,; UK,; USA)
  Decadurabolin – (Organon, Spain)<- Durabolin - (Organon, Australia.; Belgium,; Canada,; Denmark,; France,; Ravasini, Italy,; Netherlands,; Organon, S.Afr.; Spain,; Switzerland,; UK,; Organon, USA) Dynabolon - (Theramax, France.; Crinos, Italy) Fherbolica - (Fher, Spain) Hybolin Decanoate (Hyrex, USA) Hybolin Improved (Hyrex USA) Kabolin - (Legere, USA) Keratyl - (Chauvin-Blache, France) Menidrabol - (Menarini, Italy) Methybol-Depot - (Switzerland) Nandrolin - (Reid-Provident, USA) Neo-Durabolic - (Hauck, Usa) Nerobolil - (Richter, Italy) Norandrol - (Italy) Norandros - (Spain) Nortesto - (Italy) Sintabolin (Itay) Stenabolin (AFI, Italy) Strabolene (Isola-Ibi, Italy) Superbolin (Italy) NORETHANDROLONE Nilevar - (Canada,; Searle, France,; Searle, UK) Anaplex - (Jurox, Australia) OXABOLONE CYPIONATE Steranabol Depot - (Farmitalia, Germany) Steranabol Ritardo - (Farmitalia, Italy) Steranabol Long-acting OXANDROLONE Anatrophill - (Searle, France) Anavar - (Searle, USA) Antitriol - (Spain) Lipidex - (Searle, Brazil) Lonavar - (Searle, Argentina.; Searle, Australia,; Dainippon, Japan) Omnisterin Provitar Vasorome - (Kowa, Japan) NANDROLONE DECANOATE (vervolg) Depo-Nandrolone (Schein- USA) Dequibolin-100 (Vortech, USA) Hybolin Decanoate - (Hyrex, USA) Kabolin (Legere, USA) Methybol (Switzerland) Nandrobolic LA - (Forest Pharm., USA) Nandrolate - (Spencer-Mead, USA) Neo-Durabolic (Hauck,W.E., USA) Pri-Andriol LA (Primedics, USA) Retabolil Tribolin 75 - (Australia, vet)

 10. NANDROLONE PHENPROPIONATE
  Activin (Spain)
  Anabolin (Alto, USA)
  Androlone – (Keene, USA)
  Durabolin – (Organon, USA)
  Durabol
  Equibolin-50 – (Vortech, USA)
  Hybolin-Improved – (Hyrex, USA)
  Strabolene
  Superanabolon
  Nandrobolic – (Forest Pharm., USA)
  Nandrolin
  Nandrocot (Truxton, USA)
  Nerobolil
  Protabolin (Pasadena Research, USA)
  Trobolin – (vet)
  NANDROLONE PROPIONATE
  Nortesto
  Norybol-19
  NANDROLONE UNDECANOATE
  Dynabolon – (Theramex, France.; Crinos, Italy)
  Trophobolene – (Theramex Monaco)
  NANDROLONE en z’n ESTERS
  Activin – (Aristegui, Spain)
  Anabolicus – (Spain)
  Anabolin Depot (Amino, Switzerland)
  Anabolin LA 100 (USA)
  Anador – (Logeais, France)
  Anadur – (Belg.; Denm.; Pharmacia Arzneimittel, Germany,; Neth,; Mekos, Norway,; Leo, Sweden,; Leo Suede, Switzerland)
  Androlone – (Keene, USA)
  Androlone D – (Keene, USA)
  Anticatabolin – (Nativelle, Italy)
  STENBOLONE ACETATE
  Anatrofin – (Syntex)
  Stenobolone – (Farmacologica Latino, -Sna-
  TESTOSTERONE
  Andro 100 (Forest Pharm., USA)
  Androlan (Lannett, USA)
  Andronaq-50 – (Central, USA)
  Denistenil
  Geno-cristaux Gremy
  Histerone-50 – (Hauck,W.E., USA)
  Homosteron
  Malestrone – (amps)
  Mertestate
  Oreton-F
  Orquisteron
  Percutacrine Androgenique
  Primotest
  Primoteston
  Shotest – (Shoals Pharm, USA)
  Sten – (Atlantis S.A., Mexico)
  Sustanon – (Organon)
  Teslen
  Testamone-100 – (Dunhall, USA)
  Testobase
  Testolin – (Pasadena Research, US
  Testoject-50 – (Mayrand, USA)
  Testosterone Suspension
  Testro AQ – (Truxton, USA)
  Testrone
  Testryl
  Virormone
  Virosterone
  TESTOSTERONE ACETA
  Aceto-Sterandryl
  Aceto-Testoviron
  Perandrone A
  TESTOSTERONE 17-CHLORAL HEMIACETA
  Caprosem
  TESTOSTERONE (Ciclo Hexame Propyonate)
  Testosterone Retard Teramex – (France)
  OXYMESTERONE
  Anamidol – (Japan)
  Balnimax – (Geve, Spain)
  Oranabol – (Spain)
  Oranabol 10 – (Farmitalia Carlo Erba, UK)
  Theranabol

 11. OXYMETHOLONE:
  Adroyd – (Parke, Davis, Australia,; Canada,; Netherlands)
  Anadrol-50 – (Syntex, USA)
  Anadroyd – (Belgium)
  Anapolon 50 – (Syntex, Australia.; Canada,; S.Afr.; UK)
  Anasteron – (Syntex, Denmark,; Astra-Syntex, Norw.; Syntex, Swed.)
  Anasteronal – (Spain)
  Hemogenin (Syntex, Sao Paulo, Brazil)
  Nastenon (French)
  Oxitosona-50 – (Syntex-Latino, Spain)
  Pardroyd – (Parke, Davis, Germany)
  Plenastril – (Grunenthal, Germany,; Grunenthal, Switzerland)
  Protanabol
  Synasteron – (Belgium)
  Zenalosyn – (Netherlands)
  QUINBOLONE
  Anabolicum Vister – (Parke Davis, Italy)
  STANOLONE
  Anaboleen
  Anabolex
  Anaprotin
  Androlone
  Cristerona MB
  Gazzone – (Italy)
  Neodrol
  Pesomax – (Boniscontro, Spain)
  Proteina
  Protona
  Stanaprol
  STANOZOLOL
  Anasyth – (Italy)
  Stanozol
  Stromba – (Aust.; Belg.; Winthrop, Denm.; Fin.; Fr.; Winthrop, Ger.; Neth.; Winthrop, Nor.; Sterling-Winthrop, Swed.; Winthrop, Switz.; Sterling Research, UK)
  Strombaject – (Belg.; Fr.; Winthrop, Ger.)
  Tevabolin
  Winstrol – (Winthrop, Canad.; Zambon, Italy; S.Afr.; Zambon, Spain; Winthrop-Breon, USA)
  Winstrol Depot – (Zambon, Spain)
  Winstrol V – (Winthrop)
  Stanazol – (RWR, Australia)
  Stanasus – (Jurox, Australia)
  Stanabol – (Illium, Australia)
  Stanabolic – Illium, Australia)
  Stanazolic – (Denkall, Australia)
  TESTOSTERONE DC 1 HEPTYLATE
  Testosterone Teramex – (France)
  TESTOSTERONE ISOBUTYRATE
  Perandren-M
  TESTOSTERONE ISOCAPROATE
  TESTOSTERONE NICOTINATE
  Bolfortan – (Lanniker Heilmittel, Austria)
  TESTOSTERONE 3-OXODODECANOATE
  testosterone ketolaurate
  Androdurin
  TESTOSTERONE PHENYLACETATE
  TESTOSTERONE PHENYLPROPIONATE
  TESTOSTERONE PROPIONATE
  Androlan In Oil – (Lannett, USA)
  Androsan – (amps)
  Androtest P
  Anertan
  Bio-Testiculina
  Enarmon
  Homandren – (amps)
  Hormosteston
  Nasdol
  Neo-Hombreol
  Orchisterone-P
  Oreton
  Orquisterone-P
  Perandren – (injectable)
  Propiokan
  Recthormone Testosterone
  Sterandryl – (amps)
  Testaform
  Testex – (Pasadena Research, USA)
  Testodet
  Testodrin
  Testogen
  Testonique
  Testo Prop – (vet)
  Testormol
  Testoxyl
  Testosid
  Testoviron – (amps)
  Testrex
  Tostrin
  Uniteston
  Tepro
  Supertest – (Australia)
  TESTOSTERONE CYPIONATE (cyclopentyl propionate)
  Andro-Cyp-100 – (Keene, USA)
  Andronaq-LA – (Central, USA)
  D-Tes 100 – (Ortega, USA)
  Dep Andro 200 – (Forest Pharm., USA)
  Depo-Testosterone – (Upjohn, USA)
  Depotest – (Hyrex, USA)
  Depovirin
  Depo-Testosterone – (Upjohn, USA)
  Duratest-100 – (Hauck,W.E., USA)
  Dura-Testosterone – (Ruckstuhl, USA)
  Man-Agin – (Temesco, USA)
  Meditest – (Med-Tek Pharm., USA)
  Pertestis
  T-Cypionate – (Legere, USA)
  Testa-C – (Vortech, USA)
  Testaspan – (Primedics, USA)
  Testergon
  Testodrin
  Testoject-100 LA – (Mayrand, USA)
  Testo LA – (vet)
  Testred Cypionate 200 – (ICN, USA)
  Virilon IM – (Star Pharm., USA)
  Coopers Banrot – (Australia)
  Spectriol – (Australia)
  TESTOSTERONE DECANOATE
  TESTOSTERONE ENANTHATE
  Andro L.A. 200 – (Forest Pharm., USA)
  Andropository – (Rugby, USA)
  Androtardyl (France)
  Andryl 200 (Keene, USA)
  Delatest – (Dunhall, USA)
  Delatestryl – (Squibb-Mark, USA)
  Durathate-200 – (Hauck,W.E., USA)
  Everone – (Hyrex, USA)
  Malogen L.A.
  Orquisteron-E
  Primodian Depot
  Primoteston Depot – (Schering, UK)
  Primoteston Depot 200 – (Kramer Pharm, USA)
  Tesgro
  Testate
  Testinon
  Testrin-P.A. – (Pasadena Research, USA)
  Testoenant
  Testone L.A. – (Vortech, USA)
  Testoviron Depot
  Testro-L.A. – (Truxton, USA)
  Testroval
  Tone-Tes – (Ortega,USA)
  Sterandryl – (France)
  Sustanon – (Organon, Australia)
  Sustanon 100 – (Organon, UK)
  Sustanon 250 – (Organon, UK)
  T-Cypionate – (Legere, USA)
  Tes. PP – (Organon, UK)
  Testate – (Savage, USA)
  Testex – (Leo, Spain)
  Testex Prolongatum – (Leo, Spain)
  Testinon Depot – (Japan)
  Testo-Enant (Geymonat, Italy)
  Testone LA (Ortega, USA)
  Testoral – (Australia,; Organon, South Africa)
  Testoral Sublings – (Organon, UK)
  Testosterone Implants – (Organon, South Africa,; UK)
  Testostroval-PA – (Reid-Provident, USA)
  Testotets (Pharmadrug, Germany)
  Testoviron (Argentina,; Schering, Australia,; Germany,; Italy,; Spain,; Sweden)
  Testoviron Depot – (Belgium,; Schering,; Denmark,; Germany,; Italy, Spain,; Sweden,; Switzerland)
  Testovis – (SIT, Italy)
  Testred Cypionate – (ICN, USA)
  Triolandren – (Ciba, De=ark,; Norway,; Sweden,; Switzerland)
  Undestor – (Organon, Sweden)
  Ropel – (Australia)
  Spectriol – (Australia)

 12. TIOMESTERONE / THIOMESTERONE
  Emdabol
  Emdabolin – (Chugai Labs, Tokyo, Japan)
  TRENBOLONE ACETATE
  Finaject – (Roussell, France, vet.)
  Finajet – (Hoechst Animal Health,
  Finaplix – (Hoechst Animal Health,
  TESTOSTERONE UNDECANOATE
  Andriol – (Organon, Australia,; Germany,; Ravasini, Italy,;Neth.; Organon, Switzerland)
  Androxon – (Europe)
  Pantestone – (Organon, France)
  Restandol – (England)
  Restinsol
  Undestor – (Scandinavia)
  TESTOSTERONE en z’n ESTERS
  Andradurin – (Sweden)
  Andriol – (Organon, Australia,; Germany,; Ravasini, Italy,;Neth.; Organon, Switzerland)
  Andromar Retard – (Marshall’s Pharmaceuticals, UK)
  Andronaq (Central Pharmaceuticals, USA)
  Andronate (Pasadena Research Labs, USA)
  Androtardyl – (Schering, France)
  Androxil – (Spain)
  Androxon – (Organon, Norway)
  BayTestone – (Bay, USA)
  Benzotest – (Italy)
  Biosterone – (Biopharm, South Africa)
  Cetovister – (Spain)
  Ciclosterone (Farmigea, Italy)
  Delatestryl (Squibb, Canada,; USA)
  Deposterona (Mexico)
  Depo-Testosterone – (Upjohn, Canada,; USA)
  Depotrone – (Propan, South Africa)
  Durathate – (Hauck, USA)
  Enarmon Depot – (Japan)
  Estandrorm – (Spain)
  Femalone 25 – (Marshall’s Pharmaceuticals, UK)
  Framviron – (Oftalmiso, Spain)
  Hydrotest – (Italy)
  Jectatest-LA – (Reid-Provident, USA)
  Lontanyl (Roussel, France)
  Malogen (Stickley, Canada)
  Malogen LA – (USA)
  Malogex – (Stickley, Canada)
  Neo-Hombreol – (Netherlands)
  Orchisterone – (Italy)
  Oreton – (Schering, USA)
  Pantestone (Organon, France)
  Perandren (Switzerland)
  Percutacrine Androgenique Forte – (France)
  Primoteston Depot – (Schering, Australia,; Schering AG, Norway,; Schering, South Africa,; UK)
  Rektandron (Sweden)
  Restandol (Organon, Denmark,; UK)
  Retar-Gen A – (Temis-Lostalo, Argentina)

 13. Halfleven en Detectie tijden
  Drug Halfleven
  Clen 1.5 dagen
  halo 9-10 u
  anavar 9 u
  anadrol 7-15 u
  susp 2-3 u
  primo 5-7 dagen
  stanazol 9 u (oraal)
  arimidex 3 dagen
  dbol 4.5 u
  clomid 5 dagen
  Ester Halfleven
  formate 1.5 dagen
  acetate 3 dagen
  propionate 4.5 dagen
  phenylprop 4.5 dagen
  butyrate 6 dagen
  Valerate 7.5 dagen
  Hexanoate 10.5 dagen
  caproate 9 dagen
  isocaproate 9 dagen
  heptonoate 10.5 dagen
  enathate 10.5 dagen
  octanoate 12 dagen
  cypionate 12 dagen
  Nonanoate 13.5 dagen
  decanoate 15 dagen
  Undecanoate 16.5 dagen
  Detectie Tijden
  18 maanden – Nandrolone Decanoate (Deca Durabolin)
  12 maanden – Nandrolone Phenylpropionate
  5 maanden – Boldenone Undecylate (Equipoise), Methenolone Enanthate (Primobolan), Trenbolone (Finaject), Trenbolone Acetate, Injectable Methandienone (Dianabol)
  3 maanden – Testosterone-Mix (Sustanon / Omnadren), Testosterone Enanthate (Testoviron / Primotestan), Testosterone Cypionate (Testex)
  2 maanden – Oxymetholone (Anadrol / Anapolan), Fluoxymesterone (Halotestin), Injectable Stanozolol (Winstrol), Formebolone, Drostanolone Propionate (Masteron)
  5 weken – Orale Methandienone (Dianabol), Mesterolone (Proviron), Ethylestrenole, Noretadrolone (Nilevar)
  3 weken – Oxandrolone (Anavar), Oral Stanozolol (Winstrol)
  2 weken – Testosterone Propionate (Viromone)
  1 weken – Testosterone Undecanoate (Andriol)
  4 dagen – Clenbuterol, Ephedrine Hydrochloride
  Enkele uren/dagen – Testosterone Suspension

 14. Factoren die de detectie tijd beïnvloeden
  Metabolisme
  Vocht inname
  Tolerantie voor de drug
  Frequentie van inname
  Duur van inname
  Lichaamsvet
  Potentieel van de drug
  Dossering
  Oral steroids Drug Active half-life
  Anadrol / Anapolan50 (oxymetholone) 8 to 9 hours
  Anavar (oxandrolone) 9 hours
  Dianabol (methandrostenolone, methandienone) 4.5 to 6 hours
  Methyltestosterone 4 days
  Winstrol (stanozolol)
  (tablets or depot taken orally) 9 hours
  Depot steroids Drug Active half-life
  Deca-durabolin (Nandrolone decanate) 15 days
  Equipoise 14 days
  Finaject (trenbolone acetate) 3 days
  Primobolan (methenolone enanthate) 10.5 days
  Sustanon or Omnadren 15 to 18 days
  (I have now seen data from a lab tech ‘proving’ that EOD is neccessary for good blood levels with sust)
  Testosterone Cypionate 12 days
  Testosterone Enanthate 10.5 days
  Testosterone Propionate 4.5 days
  Testosterone Suspension 1 day
  * Winstrol (stanozolol) 1 day
  *Winstrol depot does not actually possess a classical half-life because it is un-esterified. Instead, the microcrystals dissolve slowly. Once they have all dissolved levels of the drug fall very rapidly. It is still an important consideration, and we have included it with a half-life of one day.
  Steroid esters Drug Active half-life
  Formate 1.5 days
  Acetate 3 days
  Propionate 4.5 days
  Phenylpropionate 4.5 days
  Butyrate 6 days
  Valerate 7.5 days
  Hexanoate 9 days
  Caproate 9 days
  Isocaproate 9 days
  Heptanoate 10.5 days
  Enanthate 10.5 days
  Octanoate 12 days
  Cypionate 12 days
  Nonanoate 13.5 days
  Decanoate 15 days
  Undecanoate 16.5 days
  Ancillaries Drug Active half-life
  Arimidex 3 days
  Clenbuterol 1.5 days
  Clomid 5 days
  Cytadren 6 hours
  Ephedrine 6 hours
  T3 10 hours
  A practical example is if one was to inject 100mg of testosterone propionate and allow blood levels to peak. In 4.5 days time (half-life duration from the above tables) and providing no other injections had taken place, the level would be reduced to 50mg. Again, a further 4.5 days down the line and levels would have dropped to 25mg, and the value keeps halving every 4.5 days.

Comments are closed.