12 thoughts on “Alle Uitleg Medicijnen

 1. Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?
  Oxazepam
  De werkzame stof in Oxazepam is oxazepam.
  Oxazepam behoort tot de benzodiazepinen. Het werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en beïnvloedt de overdracht van elektrische prikkels in de hersenen.
  Artsen schrijven het voor bij angstgevoelens en gespannenheid, slapeloosheid en alcoholontwenning.
  Angstgevoelens en gespannenheid
  Verschijnselen
  Iedereen is wel eens angstig. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar. Het leidt tot voorzichtigheid of tot vluchten, en is dus een nuttige vorm van zelfbescherming.
  Soms is iemand angstig terwijl daar weinig aanleiding voor is, bijvoorbeeld als u niet naar buiten durft, of geen boodschappen durft te doen in een drukke winkel. We spreken dan van een angststoornis.
  Angst geeft vaak klachten als hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en prikkelbaarheid. Hevige angst kan leiden tot hartkloppingen, benauwdheid, zweten, pijn op de borst, trillen, het gevoel flauw te vallen of tintelingen in de ledematen.
  Behandeling
  Bij angstgevoelens en gespannenheid door hevige gebeurtenissen kunt u gedurende enkele dagen tot weken oxazepam gebruiken. Houden de angstgevoelens en gespannenheid langer aan of is er een psychische oorzaak voor? Dan worden ze meestal behandeld met psychotherapie of met antidepressiva.
  Werking
  Oxazepam dempt emoties en werkt daardoor kalmerend als u angstig of gespannen bent. Hierdoor verminderen ook de lichamelijke klachten, zoals hartkloppingen, buikpijn, trillen en transpireren, die vaak met angst en spanning gepaard gaan.
  Dit medicijn is een tijdelijke hulp bij deze verschijnselen. Het lost de oorzaak van uw gespannenheid echter niet op. Bij zeer heftige emoties en gedurende een korte periode kan het nuttig zijn.
  Effect
  Binnen één tot twee uur na inname wordt u rustiger. Dit effect houdt zes tot tien uur aan.
  Na enkele weken is er kans dat u afhankelijk bent geworden van het medicijn. U merkt dat aan ontwenningsverschijnselen als u niet meer slikt, zoals angst, hoofdpijn, spierpijn, slapeloosheid, rusteloosheid en geïrriteerdheid. Gebruik dit middel daarom niet langer dan enkele weken.
  Klik voor meer informatie over medicijnen bij angstgevoelens en gespannenheid.

 2. lapeloosheid
  Verschijnselen
  Van slapeloosheid wordt gesproken als iemand al enige tijd slecht slaapt én daardoor overdag niet goed functioneert. Slaapproblemen komen vaak voort uit spanningen of zorgen. Maar ook lichamelijke klachten als pijn of jeuk kunnen slapeloosheid veroorzaken.
  Behandeling
  Als u met slaapklachten bij uw arts komt, zal de arts meestal niet meteen een slaapmiddel voorschrijven. De arts zal eerst proberen om de oorzaak van de slaapklachten te verhelpen. Bijvoorbeeld met een pijnstiller als u last heeft van pijn. Of met rustgevende adviezen als u vooral door piekeren wakker blijft liggen. Enkele van deze adviezen zijn.
  Ga overdag of vroeg in de avond sporten.
  Doe een uur voor het slapen iets ontspannends.
  Doe geen dutjes overdag.
  Houd een vast ritme aan in de tijd dat u naar bed gaat en opstaat.
  Neem geen koffie ‘s avonds.
  Neem geen alcohol om in te slapen.
  Neem twee tot drie uur voor het naar bed gaan geen vast voedsel.
  Zorg voor een rustige, koele slaapkamer en een lekker bed.
  Gebruik de slaapkamer alleen om te slapen of te vrijen.
  Als u na een kwartier nog niet slaapt, sta dan op en ga in een andere kamer iets anders doen. Ga pas weer naar bed als u moe bent.
  Bedenk dat niet slapen geen ramp is. Hoe meer u zich verzet tegen niet slapen, hoe erger het wordt.
  Als deze maatregelen bij u niet helpen of niet mogelijk zijn, kan de arts gedurende enkele dagen dit medicijn voorschrijven.
  Werking
  Oxazepam werkt spierontspannend, rustgevend en maakt suf. Het bevordert zo dat u in slaap valt en beter doorslaapt.
  Dit medicijn is vooral geschikt als u moeite heeft met inslapen en als u verwacht gedurende de nacht vaak wakker te worden.
  Effect
  Binnen één tot twee uur na inname wordt u slaperig en rustig. Zorg er daarom voor dat u thuis bent, geen ingewikkelde klussen meer moet doen en uw bed makkelijk kunt bereiken. De werking houdt zes tot tien uur aan.
  Oxazepam werkt als slaapmiddel alleen goed als u het af en toe gebruikt. Bijvoorbeeld om de drie dagen. Bij dagelijks gebruik neemt de werking af omdat uw lichaam aan het effect went.
  Klik voor meer informatie over medicijnen bij slapeloosheid.
  Alcoholontwenning
  Verschijnselen
  Als u verslaafd bent aan alcohol en hiermee wilt stoppen, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Bijvoorbeeld overmatig zweten, misselijkheid, hoofdpijn, prikkelbaarheid, angst, versnelde hartslag, trillen, slapeloosheid, hallucinaties en epileptische toevallen.
  Behandeling
  Oxazepam wordt gebruikt om gedurende de eerste paar dagen na het stoppen deze ontwenningsverschijnselen te verminderen..
  Werking
  Oxazepam werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en kan epileptische toevallen voorkomen. Hierdoor verminderen ontwenningsverschijnselen, zoals angst, paniek, trillen, versnelde hartslag, zweten en slapeloosheid. U vermindert ook de kans op een epileptische aanval.
  Het effect begint binnen één tot twee uur na inname en houdt zes tot tien uur aan.
  Klik voor meer informatie over medicijnen bij alcoholontwenning.
  Terug naar boven
  Op welke bijwerkingen moet ik letten?
  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven, ook de volgende dag.
  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.
  Regelmatig, vooral de eerste weken van het gebruik. Als u dit medicijn als slaapmiddel gebruikt zelden ook nog de volgende dag
  Sufheid, vermoeidheid en, minder vaak ook slaperigheid. Hierdoor zijn uw reactie- en concentratievermogen verminderd, waardoor u een grote kans heeft op ongelukken. Ongelukken kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden: in het verkeer, bij het beklimmen van een ladder, bedienen van apparaten of bij bewakings- en controlewerkzaamheden. Maar u heeft bijvoorbeeld ook meer kans te vallen als u ‘s nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan.
  Zelden, vooral de eerste weken van het gebruik. Als u dit medicijn als slaapmiddel gebruikt zeer zelden ook nog de volgende middag
  Verminderde coördinatie. Hierdoor kunt u onhandig zijn in uw bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren).
  Spierzwakte, krachteloos gevoel in spieren. Deze bijwerking kan de voglende andere klachten veroorzaken.
  Wazig zien of dubbelzien, door een tijdelijk effect op de oogspieren.
  Incontinentie voor urine of juist moeilijk kunnen plassen. Deze bijwerkingen ontstaan door onvoldoende beheersing van de blaasspier.
  Snurken door verslapping van de huig. Heeft u tijdens uw slaap wel eens last heeft dat uw adem korte tijd stilvalt (slaapapneu)? U kunt hier door dit medicijn meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.
  Vallen, vooral doordat dit medicijn ook de coördinatie vermindert. Vooral ouderen en mensen met spierziekten hebben hier kans op.
  Mensen met myasthenia gravis (een ernstige spierziekte) kunnen meer last krijgen van deze ziekte. Raadpleeg uw arts bij verergering van de klachten (zoals algemene spierzwakte, dubbelzien, dichtvallende oogleden, moeite met slikken, kauwen of adem

 3. Zelden
  Maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, verstopping en diarree, droge mond of juist extra speekselvorming, problemen met slikken. Veranderde eetlust: meer of juist minder trek. Hierdoor ook veranderingen in het lichaamsgewicht.
  Hoofdpijn en duizeligheid. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na enige tijd als u gewend bent geraakt aan het medicijn.
  Zweten en hartkloppingen.
  Droge ogen. Vooral mensen met contactlenzen kunnen last krijgen van droge ogen.
  Huiduitslag en jeuk. Meestal is dit onschuldig, maar (zeer zelden) kunnen de verschijnselen ernstig zijn. Raadpleeg uw arts als de uitslag er ongewoon uitziet, als u er last van heeft, of als u ook koorts of blaren krijgt.
  Afhankelijkheid. U kunt last krijgen van ontwenningsverschijnselen als u stopt met het gebruik. Bij kortdurend gebruik is de kans hierop zeer klein. Mensen die dit medicijn langer dan twee maanden achtereen gebruiken, hebben hier wel een grote kans op. Bouw daarom altijd geleidelijk af als u dit middel langer dan twee maanden heeft gebruikt als kalmeringsmiddel of langer dan twee weken dagelijks als slaapmiddel.
  Verminderde werkzaamheid als slaapmiddel als u dit medicijn gedurende meer dan twee weken elke dag gebruikt. Het medicijn werkt dan niet meer of werkt minder goed om te slapen. Gebruik dit medicijn daarom alleen af en toe of voor periodes van maximaal twee weken.
  Zeer zelden
  Nachtmerries, meestal in de vroege ochtend.
  Onrust en prikkelbaarheid. Dus tegenovergestelde verschijnselen dan u van dit medicijn zou verwachten. Ook kunnen waandenkbeelden en hallucinaties voorkomen. Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.
  Geheugenverlies van gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens gebruik van dit medicijn. Bijvoorbeeld gebeurtenissen in de nacht.
  Depressieve gevoelens kunnen aan het licht komen.
  Minder zin in seks.
  Als u porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: dit middel kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of andere uitlokkende middelen niet krijgt.
  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.
  Terug naar boven
  Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?
  » Instructiefilm: Toedienen van tabletten en capsules
  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.
  Wanneer?
  Angst en spanning
  Verdeel de tabletten gelijkmatig over de dag, dus ongeveer om de 6 tot 8 uur. Gebruikt u dit medicijn alleen in speciale gevallen, zoals bij vliegangst? Neem het dan minstens een 2 uur van tevoren in.
  Slapeloosheid
  Neem het middel ten minste 1 uur voor u wilt gaan slapen in. Neem het alleen als u na inname minstens 8 uur de tijd heeft om te slapen. Als u voor die tijd wakker moet worden, zult u nog te veel last van de versuffende werking hebben.
  Alcoholontwenning
  De eerste ontwenningsverschijnselen ontstaan meestal binnen 12 uur. Neem voor die tijd de eerste dosis in. Verdeel de tabletten gelijkmatig over de dag, dus ongeveer om de 6 tot 8 uur.
  Hoe lang?
  Angst of spanning
  Gebruik langer dan 2 maanden achter elkaar wordt sterk afgeraden. Er is dan te veel kans dat u afhankelijk van dit middel wordt. Dit betekent dat u ontwenningsverschijnselen krijgt als u stopt met het gebruik. Probeer ook op een andere manier uw angst en spanning te verminderen. Vraag uw arts om advies.
  Gebruikt u dit medicijn samen met een antidepressivum? Dan is het meestal de bedoeling dat u binnen enkele weken afbouwt, omdat dan het antidepressivum begint te werken.
  Slapeloosheid
  Als u dit middel af en toe eens gebruikt, kan het u goed helpen met slapen. Gebruikt u het bijna elke nacht, dan is het effect na enkele weken weg. Gebruik het daarom alleen in bijzondere situaties.
  Bij dagelijks gebruik gedurende meer dan twee weken, heeft u kans op ‘ontwenningsslapeloosheid’. Uw lichaam verwacht het effect van dit medicijn om in slaap te vallen. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar. Gebruik het in elk geval niet langer dan vier weken achter elkaar.
  Alcoholontwenning
  De ontwenningsverschijnselen bij een alcoholverslaving zijn meestal binnen een week verdwenen. Daarna kunt u het gebruik van dit medicijn in enkele dagen afbouwen.
  Terug naar boven
  Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
  Angst of spanning
  Het is niet schadelijk als u een dosis mist. Maar als u het middel al enkele weken gebruikt, bent u er aan gewend geraakt en kunt u bij de vergeten tablet last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Bent u gewend 3 of 4 keer per dag een tablet te slikken, en heeft u er een vergeten? Neem nooit een dubbele dosis. Wel kunt u de tablet inhalen als u de volgende tablet minstens 3 uur later inneemt.
  Slapeloosheid
  Kunt u ‘s nachts niet slap

 4. Alcoholontwenning
  Het is belangrijk dit middel gedurende enkele dagen consequent te gebruiken.
  Als u dit middel 4 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 1.5 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 1.5 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  Als u dit middel 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  Terug naar boven
  Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan…
  autorijden?
  Sommige medicijnen hebben een invloed op de rijvaardigheid. Het is dan strafbaar om aan het verkeer deel te nemen. Als u onder invloed bij een ongeval betrokken raakt, kunt u aansprakelijk worden gesteld. Of dit medicijn de rijvaardigheid beïnvloedt, leest u hieronder.
  Dit medicijn vermindert uw reactietijd en maakt u onhandig. Bijvoorbeeld tijdens sturen, schakelen en remmen. Dit komt door de bijwerkingen, zoals sufheid, verminderde coördinatie, spierzwakte, slaperigheid, trager denken en wazig zien.
  De invloed van dit medicijn op uw rijvaardigheid is groter dan na het drinken van vier standaardglazen alcoholische drank. Vier glazen alcoholische drank veroorzaken een hoeveelheid alcohol in het bloed groter dan 0.8 promille (‰). Bij meer dan 0.5 ‰ (ongeveer twee standaardglazen alcoholische drank) mag u volgens de wet niet meer autorijden.
  Of u mag autorijden, hangt af van de dosering en van de tijd die is verstreken na de laatste inname.
  Bij continu gebruik, zoals bij angststoornissen en bij gebruik van meer dan 50 mg per keer.
  Niet autorijden! Overleg met uw arts als u absoluut moet autorijden. Mogelijk bestaat er een ander medicijn dat uw rijvaardigheid minder sterk beïnvloedt en waarmee u wel kunt rijden.
  Bij eenmalig gebruik van 50 mg of minder, zoals bij gebruik als slaapmiddel: rijd pas weer auto vanaf zestien uur na de laatste inname. Als u het ‘s avonds om elf uur heeft ingenomen, dus pas om vier uur ‘s middags. Op dat moment heeft dit medicijn meestal geen invloed meer op de rijvaardigheid. Iedereen reageert echter anders.
  Meent u dat u vanaf zestien uur na de laatste inname kunt autorijden? Vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt. Deze persoon kan zien of u met wisselende snelheden rijdt, slingert en geïrriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers.
  Tips voor als u weer gaat autorijden, vanaf 16 uur na inname als slaapmiddel
  Rijd niet als u onscherp ziet.
  Rijd niet als u zich suf voelt. Bijvoorbeeld als u: zich moeilijk kunt concentreren, trager reageert, met moeite wakker kunt blijven of als u zich niet herinnert langs welke route u bent gereden.
  Drink geen alcohol als u gaat rijden. Alcohol versterkt de eventueel nog aanwezige versuffende bijwerking van dit middel in belangrijke mate.
  Rijd niet langer dan één uur achter elkaar, ook al voelt u zich goed.
  Rijd niet ’s nachts of bij slecht weer.
  alcohol drinken?
  Beperk het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Door dit medicijn reageert u veel sterker op alcohol dan u gewend bent. Bovendien versterkt alcohol de bijwerkingen van dit medicijn, zoals sufheid en een verminderde coördinatie.
  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 5. Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?
  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op het reactievermogen en coördinatievermogen versterken elkaar. Dan kan oxazepam nog langer dan zestien uur doorwerken. U kunt dan bijvoorbeeld nog langer geen autorijden.
  Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.
  Terug naar boven
  Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
  Zwangerschap
  Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te weten of het veilig is. Weeg daarom samen met uw arts de ernst van uw aandoening af tegen het risico voor het kind.
  Slik dit medicijn NIET vanaf de achtste maand van de zwangerschap. Bij gebruik na de achtste maand kan uw kind na de geboorte zo versuft en slap zijn dat het moeite heeft adem te halen. Bovendien kunnen bij de baby ontwenningsverschijnselen ontstaan.
  Borstvoeding
  Als slaapmiddel kunt u oxazepam een enkele maal gebruiken. Vervang wel de eventuele nachtvoeding door flesvoeding. Het komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Bij een beperkt gebruik zal het kind daar geen last van hebben.
  Als u het ‘s avonds inneemt is het grootste deel ‘s ochtends weer uit de moedermelk verdwenen. Overdag kunt u dus veilig borstvoeding geven.
  Gebruikt u oxazepam elke dag of meerdere keren per dag? Overleg dan met uw arts of apotheker. Het komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk terecht. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Dit merkt u doordat uw baby suf wordt en minder goed drinkt. Borstvoeding is meestal verantwoord, als u op deze verschijnselen let. U kunt dan op tijd uw arts raadplegen.
  Terug naar boven
  Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
  Als u dit middel slechts enkele dagen achter elkaar heeft gebruikt, kunt u in één keer stoppen. Er treden dan over het algemeen geen ontwenningsverschijnselen op. Heeft u het langere tijd gebruikt? Dan is de volgende informatie voor u belangrijk.
  Bij gebruik overdag
  Na een aantal weken tot maanden gebruik kunt u gewend zijn geraakt aan het gevoel dat dit middel u geeft. U durft dan bijvoorbeeld alleen nog met het middel de deur uit. Mocht u dit merken, neem dan contact op met uw arts voor een advies over het afbouwen van het gebruik.
  Na een gebruik van enkele weken tot maanden moet u langzaam afbouwen. Bij plotseling stoppen, heeft u kans dat binnen enkele dagen ontwenningsverschijnselen ontstaan. Bijvoorbeeld hartkloppingen, slapeloosheid, angst, prikkelbaarheid, een gejaagd gevoel, spierkrampen, trillen en overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking.
  Deze ontwenningsverschijnselen zijn moeilijk te onderscheiden van angst- en spanningklachten. Het lijkt dan alsof de klachten waar u dit medicijn oorspronkelijk voor kreeg terugkomen. Start dan niet opnieuw met het middel, maar probeer op een andere manier van uw klachten af te komen. U heeft anders kans in een vicieuze cirkel terecht te komen.
  Als u de dosis gedurende enkele weken tot maanden verlaagt, heeft u geen of minder last van ontwenningsverschijnselen. Vraag uw arts of apotheker om advies over een goed afbouwschema. Soms kunt u beter eerst overstappen op een ander kalmeringsmiddel, waarmee makkelijker is af te bouwen.
  Bij gebruik als slaapmiddel
  Heeft u dit medicijn meer dan twee weken achter elkaar als slaapmiddel gebruikt en gebruikt u het dan opeens niet meer? Dan heeft u kans op ‘ontwenningsslapeloosheid’. Uw lichaam verwacht het effect van het slaapmiddel om in slaap te vallen. In het begin gaat het slapen daardoor weer moeilijker. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar. Heeft u het wel langere tijd gebruikt? Bouw de dosering dan langzaam af.
  Terug naar boven
  Recept nodig en welke toedieningsvormen?
  Oxazepam is sinds 1964 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de namen Seresta, Seresta Forte en als het merkloze Oxazepam en Oxazepamum. Het is te verkrijgen in tabletten.
  Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn, lees dan verder in het thema prijzen en vergoedingen van medicijnen.
  Klik hier voor meer informatie over : Seresta, Seresta Forte, Oxazepam, Oxazepamum
  Terug naar boven
  Persoonlijk advies
  Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Breng dan een bezoek aan uw eigen apotheek. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden.
  Zoek een apotheek bij u in de buurt:
  Heeft u niet gevonden wat u zocht?Stel een vraag aan de apotheker
  Laatst gewijzigd:5-3-2009
  Deze tekst is opgesteld door het Wetenschappelijk Instituut van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven

 6. Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?
  Diazepam behoort tot de benzodiazepinen. Het werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en beïnvloedt de overdracht van elektrische prikkels in de hersenen.
  Artsen schrijven het voor bij angstgevoelens en gespannenheid, paniekstoornissen, slapeloosheid, alcoholontwenning, spierkrampen, epilepsie en onrust.
  Angstgevoelens en gespannenheid
  Verschijnselen
  Iedereen is wel eens angstig. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar. Het leidt tot voorzichtigheid of tot vluchten, en is dus een nuttige vorm van zelfbescherming.
  Soms is iemand angstig terwijl daar weinig aanleiding voor is: bijvoorbeeld als u niet naar buiten durft, of geen boodschappen durft te doen in een drukke winkel. We spreken dan van een angststoornis.
  Angst geeft vaak klachten als hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en prikkelbaarheid. Hevige angst kan leiden tot hartkloppingen, benauwdheid, zweten, pijn op de borst, trillen, het gevoel flauw te vallen of tintelingen in de ledematen.
  Behandeling
  Bij angstgevoelens en gespannenheid door hevige gebeurtenissen kunt u gedurende enkele dagen tot weken diazepam gebruiken. Houden de angstgevoelens en gespannenheid langer aan, of is er een psychische oorzaak voor? Dan worden ze meestal behandeld met psychotherapie of met antidepressiva.
  Werking
  Diazepam dempt emoties en werkt daardoor kalmerend als u angstig of gespannen bent. Hierdoor verminderen ook de lichamelijke klachten, zoals hartkloppingen, buikpijn, trillen en transpireren, die vaak met angst en spanning gepaard gaan.
  Diazepam is een tijdelijke hulp bij deze verschijnselen. Het lost de oorzaak van uw gespannenheid echter niet op. Bij zeer heftige emoties en gedurende een korte periode kan het nuttig zijn.
  Effect
  Binnen een half uur na inname wordt u rustiger. Dit effect houdt 12 tot 24 uur aan.
  Klik voor meer informatie over medicijnen bij angstgevoelens en gespannenheid.

 7. Paniekstoornis
  Verschijnselen
  Bij paniekaanvallen ontstaan ook lichamelijke verschijnselen, zoals zweten, trillen, duizeligheid, misselijkheid, slappe benen, pijn op de borst en hartkloppingen. De aanvallen kunnen het gevoel geven dat men dood gaat of gek wordt.
  Bij een paniekstoornis hebben mensen ongewoon sterke aanvallen van paniek. De aanvallen beheersen hun leven. Alleen de gedachte aan een paniekaanval kan al leiden tot paniek. Men probeert situaties waarin een paniekaanval ontstaat te vermijden. Soms lukt het niet meer te gaan werken of naar buiten te gaan (straatvrees) uit angst voor een nieuwe aanval.
  Behandeling
  Als de klachten extreem vaak voorkomen en zeer heftig zijn, dan kunnen ze uw welzijn en dat van de mensen in uw omgeving sterk verminderen.
  De behandeling van paniekstoornis bestaat uit gedragstherapie of een antidepressivum, zoals fluvoxamine, paroxetine, clomipramine of imipramine. Diazepam wordt soms gegeven aan het begin van de behandeling met een van deze antidepressiva. Het duurt namelijk enkele weken voordat deze voldoende effect hebben. In de tussentijd zorgt diazepam dat het aantal paniekaanvallen vermindert.
  Een enkele keer werken de antidepressiva toch na enkele weken niet voldoende. Dan schrijft de arts daarvoor in de plaats ook wel eens diazepam voor.
  Werking
  Diazepam werkt rustgevend, spierontspannend en verminderen angstgevoelens. Hierdoor raakt u minder snel in paniek.
  Diazepam werkt binnen een halfuur na inname. Dit effect houdt 12 tot 24 uur aan.
  Klik voor meer informatie over medicijnen bij paniekstoornis.
  Slapeloosheid
  Verschijnselen
  Van slapeloosheid wordt gesproken als iemand al enige tijd slecht slaapt én daardoor overdag niet goed functioneert. Slaapproblemen komen vaak voort uit spanningen of zorgen. Maar ook lichamelijke klachten als pijn of jeuk kunnen slapeloosheid veroorzaken.

 8. Diazepam (ook bekend onder de merknamen Valium, Stesolid en Diazemuls) is een geneesmiddel behorend tot de groep van de benzodiazepinen. Het geneesmiddel was vooral populair in de jaren zeventig en tachtig. Het werd toen als “ongevaarlijk” kalmerings- en slaapmiddel voorgeschreven. Ook nu wordt het nog op vrij grote schaal gebruikt, hoewel men tegenwoordig terughoudender is met het voorschrijven van deze kalmerende en slaperig makende middelen en als het nodig is liever korter werkende vormen voorschrijft zoals temazepam of oxazepam, gedurende maximaal een week of twee.
  Diazepam is toxicologisch ongevaarlijk vanwege de grote therapeutische breedte. Dit wil zeggen dat eenmalige grote overdoseringen niet levensbedreigend zijn, het gevaar van afhankelijkheid is echter groot.
  Inhoud [verbergen]
  1 Effecten
  2 Dosering
  3 Bijwerkingen
  4 Zwangerschap
  5 Staken van diazepamgebruik
  6 Misbruik
  7 Externe links
  [bewerken]Effecten
  Na inname wordt het snel in het bloed opgenomen. Net zoals de andere benzodiazepinen heeft de stof de volgende werkingen:
  maakt slaperig
  kalmerend effect
  spierontspannend (gevaar voor vallen bij bejaarden)
  vermindering van angst (anxiolyticum)
  vermindering van spanning
  [bewerken]Dosering
  10mg Valium
  Diazepam wordt meestal verwerkt in tabletten van 2 mg, 5 mg en 10 mg die bestemd zijn voor oraal gebruik. Ook zijn tubes, zetpillen en rektiolen (vloeibaar) beschikbaar. De rektiolen moeten rectaal worden ingebracht en langzaam leeg worden geknepen. Een rektiool geeft minder bijwerkingen en een snellere werking. Men moet de vloeistof wel minimaal 15 min. binnen houden en moet het rektiool inbrengen op een tijdstip dat men normaal niet het toilet bezoekt. Ook zijn er vormen beschikbaar voor injectie in een spier (intramusculair) of in een bloedvat (intraveneus). Het werkt bij intraveneuze toediening sterk prikkelend op de vaatwand; ook intramusculaire toediening is pijnlijk. Het wordt ook gebruikt voor het couperen en voorkomen van epileptische aanvallen en koortsstuipen. Voor acute hulp bij een epileptisch insult gebruikt men vaak 50 mg diazepam intraveneus (in de ader).

 9. Lorazepam (merknaam: Temesta) is een geneesmiddel van de klasse der benzodiazepines. Deze middelen kenmerken zich door vijf effecten die ook door lorazepam in wisselende mate gedeeld worden: anxiolytisch, anterograde amnesie, sedatief/hypnotisch, anticonvulsief en spierrelaxerend[4]. Het middel heeft een korte tot middellange werkingsduur. Het middel wordt voornamelijk voorgeschreven vanwege de krachtige angstwerende eigenschappen. Binnen de klasse der benzodiazepinen heeft het een relatief hoog verslavingspotentieel[5]. De tabletvorm is beschikbaar in 1mg en 2,5mg.
  Inhoud [verbergen]
  1 Toepassingen
  1.1 Angstwerend
  1.2 Sedatie / Hypnose
  1.3 Geheugen
  1.4 Algemeen
  1.5 Anticonvulsie
  2 Chemie
  2.1 Structuur
  3 Externe links
  4 Referenties
  [bewerken]Toepassingen
  [bewerken]Angstwerend
  Lorazepam heeft relatief krachtige angstwerende eigenschappen. De kortetermijnbehandeling van ernstige angst is dan ook de meest frequente indicatie tot gebruik van het middel. Bij paniekstoornis is het effect minder duidelijk[6].
  [bewerken]Sedatie / Hypnose
  Lorazepam heeft sterke sedatieve/hypnotische eigenschappen. De duur van deze effecten die men verkrijgt van een enkele dosis maken van het middel een aangewezen hulp voor de behandeling van slapeloosheid, zeker wanneer er een verband gelegd kan worden met de aanwezigheid van angsten. Ontwenningssymptomen zoals slapeloosheid en angst kunnen optreden na slechts 7 dagen gebruik van het middel[7].
  [bewerken]Geheugen
  Lorazepam heeft eveneens effect op het geheugen en zorgt voor een verminderde opslag van nieuwe informatie na gebruik van het middel[4].
  [bewerken]Algemeen
  Het anxiolytische en sedatieve effect maakt dat lorazepam als premedicatie toegediend kan worden. Het wordt gegeven voor het toedienen van algehele anesthesie. Hierdoor kan men een lagere dosis van het anestheticum toedienen. Verder wordt lorazepam gebruikt voor onaangename ingrepen waarbij men bij bewustzijn blijft, zoals tandheelkunde en endoscopieën. Orale toediening dient 90 à 120 minuten voor de ingreep te gebeuren. Intraveneuze toediening kan tot 10 minuten voor de procedure geschieden[8][9][10].
  [bewerken]Anticonvulsie
  De anticonvulsieve eigenschappen van lorazepam samen met het farmacokinetisch profiel maken het middel geschikt als anti-epilepticum. Hierbij treden echter sedatieve bijwerkingen op. Orale toediening van lorazepam, alsook andere benzodiazepines, hebben een plaats bij de langdurige profylaxe van therapieresistente vormen van epilepsie. Het zijn echter niet de middelen van eerste keuze omdat resistentie voor de effecten opbouwt[11].
  De anticonvulsieve eigenschappen (het onderdrukken van het centraal zenuwstelsel) maken het middel geschikt voor de preventie en behandeling van de alcoholontwenning. De verminderde leverfunctie beïnvloedt de werking van het middel niet omdat het niet geoxideerd dient te worden voor zijn metabolisme[12].
  Wanneer de noodzaak bestaat voor een snelle sedatie van gewelddadige of geagiteerde patiënten[13][14] met inbegrip van deliriumincluding acute delirium, bestaat er een indicatie voor het gebruik van lorazepam. Het gebruik kan echter paradoxale effecten veroorzaken die de situatie erger maken. Lorazepam wordt voor deze indicatie bij voorkeur samen met haloperidol toegediend[15].
  Catatonie met het onvermogen te spreken kan soms opgevangen worden met een enkele dosis van 2 mg p.o. of via traag intraveneuze toediening van lorazepam. De symptomen kunnen verdwijnen en behandeling gedurende enkele dagen kan nodig zijn. Catatonie ten gevolge van een te snelle ontwenning van benzodiazepines reageert op behandeling met lorazepam[16] Om de onbedoelde effecten van lorazepam te compenseren wordt vaak haloperidol gelijktijdig gegeven.[17][15].
  Dit wordt meestal gebruikt bij oudere zorgvragers die bv. De Ziekte van Parkinson hebben. Dit dient om hun een beetje te laten kalmeren voor het beven van het lichaam. [bron?]
  [bewerken]Chemie
  [bewerken]Structuur
  De in de structuurformule weergegeven structuur is in evenwicht met het tautomeer, waarbij twee OH-groepen aan de stikstofhoudende ring voorkomen, evenals een dubbele binding tussen de koolstofatomen met de OH-groepen.

 10. Bromazepam, ook bekend onder de merknaam “Lexotanil” is een benzodiazepine die in tabletvorm verkrijgbaar is respectievelijk 3 mg en 6 mg.
  Het heeft een anxiolytische- sedatieve en spierverslappende werking. Het middel behoort tot de middellangwerkende benzodiazepinen en heeft een halfwaardetijd van 16-24 uur, bij oudere mensen kan dat iets langer zijn. De werking is na ongeveer 2 uur op zijn sterkst en het middel werkt dan langzaam uit.
  Bromazepam is niet geschikt voor kinderen en mag bij suïcidale mensen slechts beperkt worden voorgeschreven. Bij een overdosering is de kans op overlijden zeer klein, echter niet onmogelijk. Bromazepam heeft de voorkeur boven andere benzodiazepinen indien de patiënt erg lijdt, vooral bij klinische toepassing (als iemand is opgenomen), wordt bromazepam soms gekozen. De huisarts kiest meestal de standaardmiddelen zoals diazepam, oxazepam en alprazolam.
  Inhoud [verbergen]
  1 Hulpstoffen en uiterlijk
  2 Duur van het gebruik
  3 Gebruik met andere medicatie
  4 Externe links
  [bewerken]Hulpstoffen en uiterlijk
  Bromazepam 3 mg: talk, magnesiumstereaat, lactose, microkristallijne cellulose en erytrosine (E 127), kleur van de tablet: roze
  Bromazepam 6 mg: talk, magnesiumstereaat, lactose, microkristallijne cellulose, indigokarmijn (E 132) en geel ijzeroxide (E 172), kleur van de tablet: groen/grijs
  [bewerken]Duur van het gebruik
  Dit middel mag niet langer dan 8 tot 12 weken gebruikt worden en dit is inclusief het enkele weken laten uitsluipen van de dosering. De tabletten zijn zowel in 3 als 6 mg verkrijgbaar en zijn ook deelbaar en daardoor makkelijker af te bouwen dan bijvoorbeeld een capsule of een middel waar maar één sterkte van is. Indien het middel langdurig wordt gebruikt dient de uitsluiping langzamer te gebeuren om (langdurige) ontwenningsverschijnselen te voorkomen.[1][2]
  [bewerken]Gebruik met andere medicatie
  Indien u andere medicatie gebruikt dient u de bijsluiter altijd goed door te lezen. Het is mogelijk dat uw arts u een lagere dosering geeft omdat u een ander middel neemt dat ook op het centrale zenuwstelsel werkt.
  Alcohol versterkt de werking aanzienlijk en bromazepam kan de werking en bijwerking van alcohol versterken. Ook is het raadzaam geen gevaarlijke machines te bedienen of om een motorvoertuig te besturen indien u bromazepam gebruikt. Raadpleeg bij twijfel altijd de bijsluiter en/of uw (huis)arts.
  Antidotum: flumazenil (indien te veel genomen)

 11. Temazepam is een benzodiazepinederivaat dat gebruikt wordt bij angststoornissen en met name bij slapeloosheid. Temazepam is sinds 1969 op de markt onder namen als Restoril®, Normison®, Tenox® en Temaze®. Temazepam werkt anxiolytisch, hypnotisch, anticonvulsief, amnestisch, sedatief en ontspant de skeletspieren. Temazepam is alleen geschikt voor kortdurend en niet dagelijks gebruik, tenzij een arts anders voorschrijft. Artsen zijn terughoudend bij het voorschrijven van alle benzodiazepinen in verband met het risico op verslaving. Temazepam is beschikbaar als gelcapsule, 10 of 20 mg en tegenwoordig ook in tabletvorm. Buiten Nederland zijn soms andere sterktes verkrijgbaar, bijvoorbeeld 30 mg, wat een zeer hoge dosering is.
  [bewerken]Afhankelijkheid
  Bij Temazepam kan al snel psychische en lichamelijke afhankelijkheid ontstaan. Indien Temazepam langer dan enkele weken en vooral dagelijks is gebruikt is het raadzaam de dosis (langzaam) af te bouwen, om ontwenningsverschijnselen te voorkomen.[1] Indien men gelcapsules gebruikt is bij het afbouwen een overstap naar tabletten, of naar een andere benzodiazepine, zoals diazepam, noodzakelijk omdat de gelcapsules niet deelbaar zijn. Het equivalent is ongeveer: temazepam: 10 mg = diazepam: 5mg , waarbij diazepam een langere werkingsduur heeft. De arts kan uiteraard ook besluiten een andere benzodiazepine dan diazepam voor te schrijven, in afbouwende mate.
  Patiënten zijn vaak moeilijk te motiveren hun slaapmiddelengebruik te verminderen of te staken. Vanwege die reden en de snelle afhankelijkheid die bij Temazepam kan ontstaan, zijn veel artsen terughoudend in het voorschrijven van Temazepam.

 12. Alprazolam (merknaam Xanax) is een kortwerkend geneesmiddel, behorend tot de benzodiazepinen. De voornaamste toepassing is bij de behandeling van paniekstoornissen, angststoornissen en soms ter ondersteuning van de behandeling van depressie.
  Het middel is sinds begin 1983 op de internationale markt en sinds 1990 op de Nederlandse markt en werd ontwikkeld door de Amerikaanse medicijnproducent Upjohn (opgegaan in Pfizer). Uit onderzoek in 1976 (Klinische test door Dr. Huy Chouinard) bleek de werkzaamheid bij angststoornissen. Voor zover bekend heeft het geen antidepressieve werking. Toen het medicijn pas op de markt was werd er beweerd dat het minder verslavend was dan oudere benzodiazepinen zoals diazepam en chloordiazepoxide, dit bleek echter niet het geval. Het enige verschil was dat de tolerantie (de tijd dat men meer van een dosering nodig heeft voor hetzelfde effect) iets later optrad dan bij de bekendere benzodiazepinen. Net als bij alle andere benzodiazepinen is de kans op verslaving groot, vooral bij langdurig gebruik van hoge doseringen.
  Alprazolam is in Nederland op recept verkrijgbaar in doseringen van 0,25 mg en 0,50 mg en bij sommige fabrikanten ook 1 mg. In de Verenigde Staten en sommige andere landen zijn ook tabletten van 2 mg verkrijgbaar. Ruimtelijk model van een alprazolam-molecule:

Comments are closed.